Publicerad

Långsiktigt fokus på arbetet med företagsklimatet ger tydliga resultat

Idag presenteras Svenskt Näringslivs årliga ranking, och där ser vi att vårt resultat placerar oss på plats 23 i landet. Under de senaste sju åren har Kungsörs kommun klättrat från plats 286 år 2016 till plats 23 i årets ranking och således gör vi landets bästa snittförändring under en tioårsperiod.

Att långsiktighet ger resultat märks bland annat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Redan i maj 2023 presenterades årets enkätresultat där Kungsör får betyget 4,4 i det Sammanfattande omdömet, vilket också var vårt interna mål.

Den viktiga dialogen, för bästa möjliga service

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef:

- Det känns lyckligt när företagen berättar att de uppskattar sin kommun. Viktigt för oss att företagen vet och känner att vi vill möjliggöra för dem. I dialog med lokala näringslivet har vi också bestämt vad vi ska jobba vidare med. Vi kommer satsa ytterligare på bemötande, service och tillgänglighet samt samverkan mellan skolan och näringslivet.

Classe Boström, kommundirektör:

- Vi har sedan 2016 systematiskt arbetat för och tillsammans med företagen i Kungsörs kommun för att näringslivsklimatet ska bli bättre. Att det skulle bli så här bra som företagen nu visar genom sina svar på Svenskt näringslivs frågor vågade vi nog inte hoppas på för sju år sedan. Men det är mycket glädjande för både företagen och oss som kommun att vi gjort en sådan kraftig förbättring och det är roligt att bevisa att det går om man jobbar tillsammans. Ett starkt och engagerat näringsliv är viktigt för utvecklingen av välfärden.

Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande:

- Vi är lyhörda och lösningsfokuserade, och visar att det går att hålla i positiva resultat över tid.

Det hänger ihop

Kungsörs kommun vill att alla ska uppleva att vi levererar bra service och bemötande, medborgare såväl som företagare. Vi arbetar på bred front för att lyckas med den målsättningen. Det syns också i hopslagningen av SCBs Medborgarundersökning, Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning och SKRs Insiktsmätning/NKI (en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning) där Kungsörs kommun får ett mycket bra betyg bland Sveriges kommuner.

Vill du läsa mer?

Du är säkert nyfiken nu och vill läsa mer. Kika in på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du läsa om undersökningen totalt sett samt fördjupa dig i resultat för alla landets 290 kommuner.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsör

07336101147

ida-maria.rydberg@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: