Kungörelse om flytt av fordon 2024-04-15

Härmed meddelas att Kungsörs kommun med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall verkställda beslut om flyttning av övergivet fordon från Runnavägen mittemot nr 22, Kungsör.

Fordon SAAB med registreringsnummer WFM-901 har idag 2024-04-15 flyttats från Runnavägen mittemot nr 22, Kungsör till kommunens uppställningsplats på Industrivägen 7, Kolbäck. Hämtas fordonet inte inom 3 månader från att denna kungörelse publicerats tillfaller den kommunen och kommer att skrotas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: