Kultur- och fritidspolitiskt program

Strax innan sommaren 2013 startade en process med att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program för Kungsörs kommun. Det kultur- och fritidspolitiska programmet är ett övergripande dokument som berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande för hela kommunkoncernen och sträcker sig till och med 2017.

I processen med att ta fram programmet hölls dialogmöten med föreningsliv,
studieförbund och andra aktörer. En parlamentarisk kommitté med kommunstyrelsens ordförande som sammankallande var styrande för arbetet.

Det kultur- och fritidspolitiska programmet är antaget av kommunfullmäktige.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 oktober 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: