Kultur- och fritidspolitiskt program

Det kultur- och fritidspolitiska programmet är ett övergripande dokument som berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande för hela kommunkoncernen och sträcker sig till och med 2017.

Det kultur- och fritidspolitiska programmet är antaget av kommunfullmäktige.

Nytt program klart under våren 2018

En process med att ta fram ett nytt program pågår genom dialogmöten med föreningsliv, studieförbund och andra aktörer. En parlamentarisk kommitté med kommunstyrelsens ordförande som sammankallande var styrande för arbetet.

Under våren 2018 presenteras  ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program för Kungsörs kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: