Servicedeklaration - dödsboanmälan

Servicedeklaration för Arbetsmarknad och försörjning
- dödsboanmälan och ekonomiskt
bistånd till begravningskostnader

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Inom Arbetsmarknad och försörjning handlägger vi
dödsboanmälningar och utreder rätten till ekonomiskt bistånd
för begravningskostnader.


När någon avlidit ska en bouppteckning göras inom tre
månader. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än
begravningskostnader och andra utgifter med anledning
av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras i stället för en
bouppteckning.


Dödsboanmälan är kostnadsfri och ska göras inom två månader
från dödsfallet. Handläggaren på socialförvaltningen utreder
och skickar dödsboanmälan till Skatteverket.


Förutsättningarna för att göra en dödsboanmälan är att det
inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att
tillgångarna inte täcker annat än kostnader i samband med
dödsfallet. Socialnämnden besiktigar den avlidnes tillhörigheter
genom hembesök som vanligen görs av två handläggare. Om
den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes
andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.


DÖDSBOANMÄLAN KAN INTE GÖRAS

 • om den avlidne inte var skriven i Kungsörs kommun
 • om det finns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
 • om hemmet redan är avyttrat
 • om någon av dödsbodelägarna begär att bouppteckning ska
  göras
 • om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det krävs
  omfattande efterforskning kring den avlidnes tillgångar

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

 • de tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas
  till att betala begravningen
 • betala inga fakturor efter dödsdagen, begär anstånd hos
  fordringsägarna
 • säg upp hyreskontrakt och elavtal
 • säg upp autogiro hos banken

BEGRAVNINGSKOSTNADER

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i
första hand. Det är viktigt att inte betala några räkningar förrän
dödsboanmälan är gjord.

Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man ansöka
om ekonomiskt bistånd till en enkel begravning och gravsten.
Ansökan göras hos socialförvaltningen innan beställning görs
hos begravningsbyrån.

 

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

 • ett trevligt, respektfullt, engagerat och professionellt
  bemötande
 • att hembesök i den avlidnes hem bokas inom en vecka
 • att en ansökan om ekonomiskt bistånd till
  begravningskostnader alltid resulterar i ett skriftligt beslut
 • att om ansökan beviljas, betalas kostnaden vanligtvis direkt
  av kommunen till exempelvis begravningsbyrån
 • att om ansökan inte beviljas (avslag) får dödsboet ett
  skriftligt beslut hemskickat med information om hur man
  överklagar
 • att vi använder tolk när vi eller du har behov av det

 

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

 • att dödsboet förblir orört till dess att hembesök har
  genomförts
 • att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och att du
  anmäler eventuella förändringar

 

VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga.
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till
andra myndigheter.

 

VAD TYCKER DU?

Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss.
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans
att förbättra verksamheten.

 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss

 • E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
 • Skicka ett brev med posten. Adressen är:
  Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
 • Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00,
  och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag
  klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30
 • Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen.
  De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade.
 • Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
  www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: