Ung och mår dåligt

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

På den här sidan hittar du länkar till information om hjälp, stöd och vård som samhället erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt. Du kan läsa om vilken hjälp som finns, vart du kan vända dig och vilka orsaker som kan finnas till att barn och unga mår dåligt.

Ung och mår dåligt

Kungsörs kommun och Region Västmanland har ett samarbete och eftersträvar hela tiden att öka samordningen för att barn och ungdomar som mår dåligt, ska få rätt hjälp i rätt tid. 

Du kan få hjälp med en hel del av dina frågor och inom Kungsörs kommun. Men för vissa problem kan du behöva vända dig till exempelvis Regionen.

Viktiga telefonnummer;

Om något akut inträffar finns några telefonnummer du kan använda.

  • 112 I nödsituation
  • 021- 39 20 66 Socialjouren Västmanland (på kvällar, nätter och helger)
  • 0227-600 456 Individ- och familjeomsorgen i Kungsör (dagtid)
  • 116 111 BRIS Barnens hjälptelefon
  • 077-150 50 50 BRIS vuxentelefon om barn
  • 114 14 Polisens telefon
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 0227-600 456 Kontakt till Krisgrupp
  • 0200-21 20 19 Brottsofferjouren

Vill du veta mera

Hit vänder du dig i olika situationer 

Klicka på länkarna nedan för att få mer information om vart du vänder dig i olika situationer. 

Information och kontaktuppgifter i Kungsörs kommun


Till landstinget (länkar till 1177.se)


Alkohol och droger

ADHDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brister i föräldraskap

Alkohol och drogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyslexi

Asperger

Dödsfall

Autism


Bipolär

Funktionsnedsättning

Depression

Ilska och utbrott

Dyslexi

Kriminalitet

Dödsfall

Kris i livet

Fobier

Mobbing och kränkning

Funktionsnedsättning


Ilska och utbrott

Riskbruk och missbruk

Kris i livet

Sexuella övergrepp

Oro

Skilsmässa

Psykos

Skolfrånvaro

Riskbruk och missbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stress

Sexuella övergrepp

Våld och övergrepp

Självmordstankar


Självskadebeteende


Skilsmässalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Stress


Svårt att koncentrera sig


Sömnstörning


 Tourettes


Tvångssyndrom


Våld och övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ångest


Ätstörningar


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: