Synpunkter på socialtjänsten

Det är värdefullt för oss att ta del av dina synpunkter, tankar, idéer och klagomål. Det ger oss chansen att förbättra verksamheten.

Synpunkter

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. Därför finns flera olika sätt du kan använda dig av:

  • Webbformuläret som du fyller i längst ner på den här sidan.
  • E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
  • Skicka ett brev med posten. Adressen är Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör.
  • Ring kommunens växel, tfn 0227-60 00 00, och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag klockan 07.30-12.00 och 13.00-16.30.
  • Du kan personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen. De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade.

Uppföljning och återkoppling

Dina synpunkter, förslag på förändring eller klagomål kommer att lämnas till ansvarig chef. Om du lämnar namn och kontaktuppgifter återkommer vi till dig inom två veckor för att berätta hur vi arbetar med dem. De kommer även att redovisas i socialnämnden. 

Det går självklart bra att lämna synpunkterna anonymt. Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter, med vill du ha svar från oss, måste du kryssa i det och fylla i dina kontaktuppgifter.

Enligt personuppgiftslagen, PUL, får ingen registrering av personuppgifter ske utan uppgiftslämnarens medgivande. Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att Kungsörs kommun lagrar de uppgifter du lämnat, exempelvis ditt namn och din e-postadress, för att kunna nå dig när vi ska svara.

Offentlighetsprincipen gäller

Tänk på att allt som skrivs till kommunen är en allmän handling och nästan allt därför blir offentligt.

I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs dock en laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse och det räcker inte med att du begär att skrivelsen inte ska vara offentlig. Gäller det känsliga uppgifter, kontakta oss gärna per telefon.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vem är du som fyller i synpunkterna?


Vill du ha svar från oss?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 maj 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: