Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn

Bild på liten flicka

Korttidsvistelsen Karlavagnen erbjuder barn och ungdomar miljöombyte och
rekreation samt anhöriga avlastning. På Karlavagnen kan man vistas under kortare eller längre tid beroende på den bedömning som biståndshandläggaren gör.

För skolungdomar som är över 12 år finns det också möjlighet till
korttidstillsyn före och efter skolan samt vid lov. Ungdomarna får en
meningsfull sysselsättning och får träffa andra i likartad situation.

Vårdnadshavare till barn och ungdomar som omfattas av "lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade" (LSS) kan ansöka om insatsen
korttidsvistelse. Ansökan sker hos biståndsbedömare, via socialtjänstens
mottagningsfunktion.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: