Boendestöd

Boendestöd är en behovsprövad biståndsform och kan beviljas för personer som har psykiska funktionshinder.

Stödet är individuellt och utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation och behov.

Målet är att förbättra den enskildes livssituation genom att stödja i det egna boendet och öka möjligheter till social gemenskap och delaktighet i samhället.

Boendestöd söker du skriftligen hos biståndshandläggare/ socialsekreterare eller via socialtjänstens mottagningsfunktion.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här