Servicedeklaration för Individ- och familjeomsorg -öppenvårdsenheten

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Öppenvårdsenheten vänder sig till familjer med barn som är
upp till 18 år, unga i behov av stöd i tillvaron samt unga och
vuxna med missbruksproblem. Vi har, med ditt medgivande,
ett nära samarbete med många av samhällets aktörer som
t.ex. skola, försäkringskassa, hälso- och sjukvård. Flera av
insatserna måste beviljas av en socialsekreterare och det
kallar vi för biståndsbedömda insatser. Vi erbjuder även
förebyggande insatser som är öppna och tillgängliga för alla
kommuninvånare.

Råd och stöd innebär att du kan få fem fria samtal med någon
av öppenvårdens medarbetare, helt kostnadsfritt och utan
dokumentation.

Hos personalen finns kompetenser inom familjebehandling
och missbruk/beroende och alla medarbetare har kontinuerlig
handledning från meriterade externa handledare. Öppenvården
är också en del i samarbetet mellan Kungsör-Arboga-Köping
(KAK) och kan erbjuda barngruppsverksamhet för barn med:

 • Separerade föräldrar
 • Förälder med missbruk
 • Barn som bevittnat våld i nära relation

 

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

 • professionell vägledning genom samtal
 • att du ska bemötas på ett respektfullt sätt av kunnig personal
  och med ett opartiskt förhållningssätt
 • att när du kontaktar oss ska kunna få träffa någon av oss
  inom två veckor
 • att vi är tydliga med vad vi kan bistå med kring hur många
  samtal/ hur lång tid samtalsserien förväntas ta och när det är
  dags för avslut
 • att om inte vi kan hjälpa dig så vägleder vi dig vidare till
  annan kvalificerad hjälp
 • att vi använder ett enkelt språk i våra samtal och tolk när vi
  eller du har behov av det

 

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

 • att du kommer på inbokad besökstid eller i god tid anmäler
  eventuellt förhinder
 • att du aktivt medverkar i den planering vi tillsammans
  upprättat

 

VISSTE DU ATT?

Vi som arbetar inom Öppenvården är familjebehandlare
och drogterapeuter med olika yrkesbakgrund inom socialt
arbete. I regel tar vi emot besök i våra lokaler men kan vid
behov även göra hembesök. Du når oss genom socialtjänstens
mottagningstelefon på 0227-600 456.

 

VAD TYCKER DU?

Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss.
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans
att förbättra verksamheten.

 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss.

 • E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
 • Skicka ett brev med posten. Adressen är:
  Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
 • Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00,
  och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag
  klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30
 • Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen.
  De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade
 • Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
  www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: