12-stegsprogrammet

Denna öppenvårdsinsats ges i samverkan med Köping och Arboga kommun där vi har behandlare från respektive kommun representerade. 12-stegsprogrammet syftar till att behandla personer som söker hjälp för missbruk/beroende av alkohol och narkotika, till att bli fri från sitt beroende.

Upplägg

Behandlingen delas upp i tre faser;

Motivationsfasen (anpassad) - ges på respektive hemkommun och består till större del av samtalsbehandling.

Primärbehandling (10 veckor) - här har man möjlighet att genom egen kontakt med sin läkare på respektive vårdcentral, bli helt sjukskriven. Läkaren tar därefter kontakt med personalen i verksamheten.

Eftervård (6 mån)- ges på respektive hemkommun och består till större del av samtalsbehandling

Insatsens innehåll

  • föreläsningar
  • återfallsförebyggande terapi
  • 12-stegsarbete
  • motiverande samtal
  • bearbetning av negativa mönster bakom beroendet
  • enskilda samtal vid behov
  • stresshantering

Hur kan jag delta?

Är Du i behov av behandling eller stöd ansöker Du om detta via en socialsekreterare på Utredningsenheten via kontakt nedan.

Kostnad för deltagande

Insatser för samtal/behandling är kostnadsfri förutom i de fall då det finns en arbetsgivare med vid planeringen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här