12-stegsprogrammet

12-stegsprogrammet syftar till att behandla personer som söker hjälp för missbruk/beroende av alkohol och narkotika, till att bli fri från sitt beroende.

Upplägg

Programmet delas upp i tre faser:

  • Motivationsfas – individuellt tidsanpassad
  • Primärbehandling - 10 veckor
  • Eftervård - 6 månader

Insatsens innehåll

  • föreläsningar
  • återfallsförebyggande terapi
  • 12-stegsarbete
  • motiverande samtal
  • bearbetning av negativa mönster bakom beroendet
  • enskilda samtal vid behov
  • stresshantering

Hur kan jag delta?

Är du i behov av behandling eller stöd ansöker du om detta via socialtjänstens mottagningsfunktion. För att du delta har du möjlighet att genom egen kontakt med läkare, bli sjukskriven under pågående behandling. Läkaren tar därefter kontakt med personalen i verksamheten.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här