Missbruk och beroende

Öppenvårdsenheten erbjuder följande gällande riskbruk, missbruk och beroende.

Behandlingsformer

I samverkan med Köping och Arboga kommun bedrivs en gemensam tolvstegsbehandling enskilt såväl som i grupp. Syftet i denna insats är alltid total frihet från beroende.

Metoder som används är bland andra;

  • Återfallspreventionsprogrammet
  • Stöttande samtal utifrån MI-grund, motiverande samtal
  • Stödsamtal utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)

Behandlingsinsatserna via Öppenvårdsenheten utförs ibland tillsammans med andra huvudmän så som kriminalvården, frivården, Regionens beroendecentrum och psykiatri.

Stöd och hjälp

Även vuxna utan beroendeproblematik kan få stöd från oss om man behöver stöd i att sköta sitt boende och vi ger även stöd i kontakter med myndighet och hjälper personer att hitta rätt stöd.

Ansökan

Är Du i behov av behandling eller stöd ansöker Du om detta via en socialsekreterare på Utredningsenheten via mottagningen nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: