Barn, unga och familj

Öppenvården för barn, unga och familjer har som målsättning att stärka kontakten mellan barn och föräldrar och stimulera till positiva förändringar. Arbetet sker i öppenvårdens lokaler.

Så här jobbar vi:

  • Barnet och dess behov i centrum
  • Stärka de vuxna i föräldrarollen
  • Hjälpa familjen att förändra samspelsmönster
  • Ta tillvara familjens egna resurser
  • Ge hopp om förändring

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här