Barn, unga och familj

Öppenvård för barn, unga och familjer har som målsättning att stärka kontakten mellan barn och föräldrar och stimulera till positiva förändringar.

Barn och unga familj

Bildtext skriver du här om bilden kräver det.

Så här jobbar vi:

  • Vi erbjuder familjebehandling, t.ex. genom stöd i relation, samspel och kommunikation, samt hjälp att förbättra vardagliga rutiner
  • Vi har ett flexibelt arbetssätt vilket anpassas efter familjens behov
  • Arbetet sker i hemmet och/eller i Öppenvårdens lokaler

Fokus i arbetet är:

  • Barnet och dess behov i centrum
  • Stärka de vuxna i föräldrarollen
  • Hjälpa familjen att förändra samspelsmönster
  • Ta tillvara familjens egna resurser
  • Ge hopp om förändring


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056