Södergården

Södergården är ett äldreboende med två boendeenheter; Rönnen och Ängen, och en korttidsenhet; Gläntan. Rönnen och Ängen har tillsammans 44 platser för permanent boende. Även Gläntans korttidsboende ligger på Södergården. Mer information om Gläntan finns under " Fler stödformer"

För att bo på Södergården krävs att man har ett stort omvårdnadsbehov.  Alla rum har toalett och dusch. Rummen är möblerade med säng som standard, för övrigt har man möjlighet att möblera med egna möbler i mån av plats. I alla rum finns taklyft för att underlätta arbetet för omvårdnadspersonalen. Rummen är  ett "eget boende" med personliga hyreskontrakt . Boendet är med helinackordering, det vill säga mat och omvårdnad räknas in i den totala kostnaden.

För att kunna hålla en hög omvårdnadskvalitet finns undersköterskor anställda samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Det finns även tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här