Boende för äldre

Om du av olika skäl inte kan bo kvar hemma, så finns det tre olika särskilda boenden i kommunen som alla bedrivs i kommunal regi.

Trygghetsboendet  Misteln på Kinnekullevägen har du en egen lägenhet. På Misteln finns även en restaurang och en dagcentral. Restaurangen serverar lunch, kvällsmat och kaffe. Den är även öppen för dig som inte själv bor på servicehuset.

Om du har ett stort omvårdnadsbehov finns Tallåsgården och Södergården. Tallåsgården vänder sig i första hand till personer som har en demenssjukdom.

På Tallåsgården och Södergården finns även platser för kortare vistelser. En sådan tillfällig vistelse kan ibland behövas som ett mellanled efter till exempel vård på sjukhus, innan man är redo att flytta hem till den egna bostaden igen.

En annan typ av korttidsvistelse är så kallad växelvård eller avlastning. Med växelvård/avlastning menas att du växlar boende mellan det egna hemmet och ett äldreboende.

Kontakta biståndsbedömare, via socialtjänstens mottagningsfunktion, om du vill ansöka om  särskilt boende. Handläggaren gör då en utredning av ditt behov och fattar därefter ett beslut enligt socialtjänstlagen. Även för korttidsboende och växelvård krävs ett biståndsbeslut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här