Omsorg om äldre

Äldreomsorgen vänder sig till dig i Kungsörs kommun som är 65 år och äldre, och har behov av hemtjänst, annat boende, färdtjänst eller service. Vi erbjuder ett antal insatser och aktiviteter, som underlättar för dig och möjliggör ett aktivt innehållsrikt liv långt upp i åldern.

 

Vi vet att de flesta äldre vill fortsätta att bo kvar i sin hemmiljö så länge
det är möjligt. Förutom att erbjuda servicetjänster, personlig omvårdnad och
särskilt boende för äldre, försöker vi därför att skapa trygghet i det egna
hemmet. Detta sker genom att exempelvis erbjuda förebyggande hembesök,
trygghetslarm och hjälp med mat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 maj 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: