Omsorg om äldre

Äldreomsorgen vänder sig till dig i Kungsörs kommun som är 65 år och äldre, och har behov av hemtjänst, annat boende, färdtjänst eller service. Vi erbjuder ett antal insatser och aktiviteter, som underlättar för dig och möjliggör ett aktivt innehållsrikt liv långt upp i åldern.

 

Vi vet att de flesta äldre vill fortsätta att bo kvar i sin hemmiljö så länge
det är möjligt. Förutom att erbjuda servicetjänster, personlig omvårdnad och
särskilt boende för äldre, försöker vi därför att skapa trygghet i det egna
hemmet. Detta sker genom att exempelvis erbjuda förebyggande hembesök,
trygghetslarm och hjälp med mat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här