Se en film om vad SIP är. I den tre minuter långa filmen från Sveriges kommuner och regioner får du information om samordnad individuell plan på ett enkelt sätt.

Samordnad individuell plan, SIP

En Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med dig om du har insatser från mer än en huvudman som behöver samordnas, tex. från någon av socialförvaltningens verksamheter och Regionens hälso- och sjukvård. Planen ska upprättas om huvudmännen bedömer att en plan behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda, och om du samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

En fungerande samverkan mellan olika huvudmän förenklar för dig och dina närstående då ni inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

3 f § Hälso- och sjukvårdslagen, 2 kap. 7 § Socialtjänstlagen

Av planen ska det framgå:

  • Vilka insatser som behövs
  • Vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  • Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och
  • Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

En SIP ska innehålla korta och långsiktiga mål och ska skrivas under av samtliga parter och den enskilde.

Ett exemplar av den samordnade individuella planen lämnas till den enskilde. Vid behov ges information även i annan form. Ett exemplar av planen förvaras hos respektive huvudman enligt gällande regler.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: