God man, förvaltare och förmyndare

Uppdraget som god man, förvaltare och förmyndare finns till för att personer inte ska drabbas av ekonomisk och rättslig förlust; den som inte själv kan ta hand om sin ekonomi och sina intressen ska inte påverkas negativt av det. Det är Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd som ansvarar för att utreda behovet av god man, förvaltare och förmyndare, och sedan kontrollera så att uppdragen sköts.

God man

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man.

Att ha en god man är en frivillig hjälp. Den som har en god man har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga – personen kan exempelvis ingå och säga upp avtal, inklusive ta tillbaka sin önskan om att ha en god man.

Förvaltare

Ibland räcker det inte med en god man, utan det behövs en förvaltare. Då ska personen som behöver hjälp också vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. En förvaltare får bara utses när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd. Den som har en förvaltare mister helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga, och får exempelvis inte själv ta ut pengar eller teckna nya avtal.

Förmyndare

Förmyndare har den som är under 18 år. I de allra flesta fall är förmyndaren den som är förälder, men i särskilda fall kan det utses en annan förmyndare.

Överförmyndarnämnden och kansliet

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd, eller överförmyndare. Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammar har en gemensam Överförmyndarnämnd, som heter Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.

Överförmyndarnämndens uppdrag är att

  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare)
  • utreda behovet av ställföreträdare
  • rekrytera och utbilda ställföreträdare

Överförmyndarkansliet är utförare och hjälper nämnden med sakkunskap. Kansliet är geografiskt placerat i Köping.

Läs mer på överförmyndarens webb

På överförmyndarkansliets webbsidor kan du läsa mer om bland annat:

  • hur du ansöker om god man eller förvaltare
  • vilka möjligheter det finns att få hjälp utan att ha god man
  • information till dig som är god man eller förvaltare
  • hur du anmäler intresse för att bli god man eller förvaltare

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: