Försörjning och stöd

Inom Försörjning och stöd arbetar vi aktivt för att motverka arbetslöshet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens egna verksamheter, lokala föreningar och inte minst privata företag.

Vi tror på alla människors förmåga att fatta beslut som rör det egna livet och att samverkan med en god kommunikation är grunden för framgångsrik utveckling.

Enhetens uppdrag är att genom olika insatser utveckla, stödja, stärka och vägleda människor att komma närmare arbetsmarknaden.

Enheten består av en myndighetsdel som utreder rätten till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och en arbetsmarknadsdel som samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder.

Gemensamt erbjuder delarna stöd i arbetet med att uppnå egen försörjning och ett självständigt liv.

Våra arbetsmarknadsåtgärder får inte konkurrera med privata alternativ och den ordinarie arbetsmarknaden. Därför utförs merparten av det praktiska arbetet inom kommunens egna förvaltningar och bolag samt i ideella föreningar. Målet är att hitta meningsfulla arbetsuppgifter som utvecklar kompetensen hos varje person.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: