Trygg hemgång efter sjukhusvistelse

Du ska alltid känna dig trygg och kunna klara vardagen när du kommer hem efter en sjukhusvistelse. I Kungsörs kommun finns stödet Trygg hemgång som hjälper dig att komma i ordning hemma i bostaden och samtidigt ge dig möjlighet till återhämtning.

Bild på händer

Så här fungerar Trygg hemgång 

Du skrivs ut från sjukhuset när det inte längre finns medicinska skäl att stanna där. Trots att du är färdigbehandlad ur medicinsk synpunkt kan du ändå ha behov av stöd och hjälp för att klara av att tryggt återvända hem. Då finns den biståndsbedömda stödinsatsen Trygg hemgång. Trygg hemgång är en kostnadsfri insats.

Innan du skrivs ut gör man på sjukhuset en vårdplanering tillsammans med dig, eventuellt dina anhöriga, personal på sjukhuset och en biståndsbedömare. Utifrån ditt behov av stöd kan du beviljas insatsen Trygg hemgång.

Trygg hemgång innebär att det finns någon från stödgruppen som tar emot när du kommer hem från sjukhuset. Gruppen, som består av undersköterskor, finns tillgänglig dagtid. Behöver du stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast finns även de resurserna kopplade till Trygg hemgång. Under kvällar, nätter och helger är det hemtjänsten som vid behov hjälper dig.

Planera för eventuellt fortsatt stöd

Stödet Trygg hemgång är en tillfällig stödinsats som beviljas i maximalt 14 dagar. Någon gång under dessa två veckor genomför du därför tillsammans med biståndsbedömaren, stödgruppen för Trygg hemgång och eventuellt personal från hemtjänsten ytterligare en vårdplanering. Den planeringen kartlägger ditt fortsatta behov av stöd och hjälp, främst då av hemtjänst.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: