Demensteamet

Demensteamet är en stödfunktion för alla medborgare i Kungsörs kommun som behöver stöd, vägledning eller som har frågor som rör demens.

Håller hand

Teamet kan erbjuda råd och stöd till personen med demenssjukdom och till närstående. Stödet sker oftast genom personliga samtal, på telefon, vid besök på demensteamets kontor eller vid hembesök.

Av demensteamet får du också veta vilka stödformer som finns och som kommunen kan hjälpa till med. Du får också veta hur stödet fungerar i praktiken.

Två gånger om året, vår och höst, håller vi i en demensutbildning för närstående.

Våra tjänster är kostnadsfria.

Alla som arbetar har tystnadsplikt.

Teamet består av demenssamordnare och demenssjuksköterska som har specialistkunskaper inom området.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här