Bidrag till bostadsanpassning

bild på hus

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad, med tekniska lösningar för att underlätta vardagen, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Syftet med en bostadsanpassning är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Ansökan om bidrag i Kungsörs kommun görs hos Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Vem kan ansöka om bidrag?

Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Ladda ner vår broschyr här!

Ladda ner vår broschyr i pdf-format som du kan skriva ut (268 kb)

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som till exempel äger eller hyr bostaden.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Vad kan jag få bidrag till?

Bidrag lämnas till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Det kan inte användas till sådant som man normalt tar med sig när man flyttar som möbler, lampor eller hushållsmaskiner. Till bostadens fasta funktioner hör exempelvis:

  • Komma in i och ut ur bostaden. exempelvis ramp, dörrautomatik, trapphiss mm

  • Förflytta sig inom bostaden, exempelvis utjämning av trösklar, dörrbreddning

  • Laga mat och äta, exempelvis spisvakt, förstärkt belysning

  • Sköta sin hygien, exempelvis stödhandtag i dusch, badkarsborttagning

Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bidrag utgår inte om behovet kan täckas av hjälpmedel som tillhandahålls av landstinget.

I vissa boendeformer lämnas inte bidrag för åtgärder. Avgörande är att bostaden beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller LSS.

Du kan hitta mer information om bidraget i Boverkets handbok på Boverkets hemsida och du kan läsa lagen om bostadsanpassning som helhet på riksdagens hemsida.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: