Avlösning och avlastning

Promenad

Som anhörig till maka/make som är i behov av stora hjälpinsatser och där du som anhörig ansvarar för omvårdnaden finns stödinsatser för dig att söka inom kommunen.

Avlösning i hemmet

Make/maka som vårdar maka/make har möjlighet att hos hemtjänsten ansöka om korttidsavlastning i hemmet.

Avlastning på korttidsenhet

Make/maka som vårdar sin maka/make kan ansöka om avlastning på Gläntan som finns på Södergården.

Ovanstående insatser söker du hos biståndshandläggare via socialtjänstens mottagningsfunktion.

Du kan även få stöd hos Anhörigstöd. Dessa insatser är kostnadsfria och ingen ansökan behövs.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 september 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: