Avlösning och avlastning

Promenad

Som anhörig till maka/make som är i behov av stora hjälpinsatser och där du som anhörig ansvarar för omvårdnaden finns stödinsatser för dig att söka inom kommunen.

Avlösning i hemmet

Make/maka som vårdar maka/make har möjlighet att hos hemtjänsten ansöka om korttidsavlastning i hemmet.

Avlastning på korttidsenhet

Make/maka som vårdar sin maka/make kan ansöka om avlastning på Gläntan som finns på Södergården.

Ovanstående insatser söker du hos biståndshandläggare via socialtjänstens mottagningsfunktion.

Du kan även få stöd hos Anhörigstöd. Dessa insatser är kostnadsfria och ingen ansökan behövs.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 september 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: