Servicedeklaration för utredningsenheten - familjerätt

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Socialnämndens familjerätt har många viktiga uppgifter bland
annat att utreda och fastställa faderskap/föräldraskap för barn
vars föräldrar inte är gifta, att erbjuda samarbetssamtal till
föräldrar, att på uppdrag av tingsrätt/hovrätt lämna yttranden
och göra utredningar i frågor kring vårdnad-boende och
umgänge. Vi gör även adoptionsutredningar och utredningar
där barn behöver en ny vårdnadshavare. Vi kan också ge allmän
information i familjerättsliga frågor.

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att
komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var
barnen ska bo, och hur umgänget med den andra föräldern ska
se ut.

Föräldrar kan genom samarbetssamtal få stöd för att komma
överens i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och
barnets försörjning samt för att hitta former för samarbete
gällande nämnda frågor. Samarbetssamtalen är frivilliga,
kostnadsfria och det sker ingen registrering av att föräldrarna
varit i kontakt med familjerätten. Föräldrarna kan i anslutning
till samarbetssamtalen få hjälp med att upprätta avtal gällande
frågor om vårdnad, boende, umgänge och underhåll.


VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

 • att när du tar kontakt i familjerättsliga frågor kan du förvänta
  dig att få en tid inom två veckor (under semesterperioden
  kan väntetiden på besökstid dock vara upp till fyra veckor)
 • att när vi fått uppdrag från tingsrätt/hovrätt om att lämna
  ett yttrande eller göra en utredning kring vårdnad-boende
  och umgänge för dina barn har båda föräldrar rätt till insyn i
  det som skrivs
 • att när du har frågor kring familjerätt kan du förvänta dig att
  få generell och opartisk information.
 • att du ska bemötas på ett respektfullt sätt av kunnig personal
 • att du ska känna dig trygg i kontakten med oss
 • att du alltid ska kunna komma i kontakt med oss under
  telefontid
 • att du ska få information om hur samarbetssamtal och olika
  utredningar går till och vilken hjälp du kan få
 • att vi använder ett enkelt språk i våra samtal och tolk när vi
  eller du har behov av det


VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga.
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till
andra myndigheter.


VAD TYCKER DU?

Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss.
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans
att förbättra verksamheten.


Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss

 • E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
 • Skicka ett brev med posten. Adressen är:
  Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
 • Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00,
  och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag
  klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30
 • Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen.
  De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade.
 • Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
  www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: