Familjerätt

Till Familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge samt för att få information om lagstiftning.

Barn tittar utgenom trähjärta

Samarbetssamtal

Hos familjerätten kan ni som föräldrar genom samarbetssamtal få hjälp med att skriva avtal om barnens vårdnad, boende och umgänge. Avtalet, som ska godkännas av familjerätten, gäller på samma sätt som ett beslut i en domstol och för att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av socialnämnden.

Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Om ni som vårdnadshavare inte kan enas om vårdnaden om barn, boende eller umgänge kan familjerätten på uppdrag från domstolen genomföra utredningar och samarbetssamtal.

Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta måste faderskapet bekräftas i en formell handling. Familjerätten ansvarar för att faderskap, till barn vars föräldrar inte är gifta, bekräftas. Det är först när ni undertecknat den formella handlingen som barnets juridiska rättigheter såsom till exempel arvsrätt och rätt till faderns efternamn börjar gälla.

För barn som kommit till genom insemination enligt 6 kap, lagen om genetisk integritet eller befruktning av ägg enligt 7 kap lagen om genetiskt integritet ska föräldraskapet för barnet fastställas. Ta kontakt med handläggaren för vidare information och tidsbokning. 

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får socialnämnden ett meddelande från folkbokföringen om detta. Du som mamma får ett brev från familjerätten där vi ber dig att boka en tid hos oss. Då kan ni som föräldrar komma till oss och skriva under de formella handlingarna. Om ni vill kan ni skriva under handlingarna redan innan barnet är fött. Om båda föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, gör ni den anmälan samtidigt som ni skriver under handlingarna.

Rättsgenetisk undersökning

I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets fader. Om du känner dig osäker på om du verkligen är fadern har du rätt att begära en rättsgenetisk undersökning, vilken genomförs och bekostas av familjerätten.

Adoption

Om du vill adoptera ett barn vänder du dig till familjerätten. En adoption är till för barnets skull och du ska kunna ge ett barn en trygg och god uppväxt. De formella kraven för att få ta emot ett adoptivbarn är att du har fyllt 25 år och att du som blivande föräldrar är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även du som ensamstående kan få adoptera barn.

En utredning görs avseende din lämplighet och förmåga. Vill du adoptera ett barn från utlandet ska du ha genomgått en föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Internationella adoptioner är mest förekommande och beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland. För att du ska få adoptera ett utländskt barn ansöker du hos socialnämnden om så kallat medgivande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 november 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: