Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en lagstadgad kommunal verksamhet som vänder sig till vuxna med problem och konflikter i par- och familjerelationer. Det är önskvärt att de som har problem i sitt parförhållande kommer tillsammans.

Familjerådgivningen erbjuder hjälp genom samtal under kortare eller längre tid och har som uppgift att erbjuda relationsbehandling vid samlevnadskonflikter och kriser i par- och familjerelationer samt att förmedla kunskap och ge information om samlevnad och nära relationer.

Familjerådgivningens mål är att hjälpa paren att formulera mål för parsamtalen och att därefter nå de gemensamt uttryckta målen. Ofta innebär det att hjälpa båda i paret att upptäcka sig själva, att formulera, lyssna och se varandra och sina gemensamma problem på ett tydligare sätt. Samtalen syftar till att ge ökad medvetenhet om valmöjligheterna och mera välfungerande levnadsmönster.

Verksamheten bygger på frivillighet och vi har absolut tystnadsplikt. Vi för inga journaler. Du kan vara anonym om du vill.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 maj 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: