Familj, barn och ungdom

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga, familjen eller någon annan i vår närhet.

Människor  på promenad

Här hittar du information om det stöd som socialtjänsten kan ge barnen, ungdomar, vuxna, och familjer och vad som kan göras när någon misstänks fara illa eller är i svårigheter.

Kontakten med socialtjänsten är avgiftsfri och all personal arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakt med socialsekreterare sker via vår mottagningstelefon eller mail.

Vid akuta problem efter kontorstid, vänd dig till socialjouren.

Nedan finns en kort videopresentation av socialtjänsten, det som många kallar soc.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056