Ensamkommande unga

Det är socialtjänsten som tar beslut om ungdomen är redo för placering på stödboendet och under vistelsen i boendet påbörjas ungdomens introduktion till det svenska samhället.

Målsättningen med boendet i kombination med personalinsatser, är att göra ungdomarna till självständiga, trygga och självförsörjande samhällsmedborgare och för att så småningom flytta till ett eget boende.

Varje ungdom får en kontaktperson som ansvarar för att den unge får vuxenstöd i vardagen. Det kan innebära att få tillgång till fritidsaktiviteter, en grundläggande introduktion till samhällets normer och värderingar, samt praktisk träning och stöd i att laga mat, handla och betala räkningar. Boendena samverkar även med frivilligorganisationer och myndigheter och anordnar samverkansträffar och studiebesök.

Genom boendet samordnas kontakten med det professionella nätverket kring ungdomen såsom socialtjänst, särskilt förordnad förmyndare (god man), skola och sjukvård. Ungdomarna får hjälp med sin skolgång genom stöd vid läxläsning.

Vill du veta mer om flyktingmottagande i Kungsör klicka på länken här under

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: