Ensamkommande unga

Stödboendet Tallåsgården är en verksamhet inom socialtjänsten som erbjuder boende för ensamkommande ungdomar som bedömts klara av att bo självständigt med ett visst vuxenstöd. Boendet öppnades sommaren 2016 och finns beläget i centrala Kungsör.

Här finns 15 platser där ungdomar i åldrarna 17-21 år bor. Vissa befinner sig i asylprocess och andra har fått uppehållstillstånd.

Det är socialtjänsten som tar beslut om ungdomen är redo för placering på stödboendet och under vistelsen i boendet påbörjas ungdomens introduktion till det svenska samhället.

Målsättningen med boendet i kombination med personalinsatser, är att göra ungdomarna till självständiga, trygga och självförsörjande samhällsmedborgare och för att så småningom flytta till ett eget boende.

Varje ungdom får en kontaktperson som ansvarar för att den unge får vuxenstöd i vardagen. Det kan innebära att få tillgång till fritidsaktiviteter, en grundläggande introduktion till samhällets normer och värderingar, samt praktisk träning och stöd i att laga mat, handla och betala räkningar. Boendena samverkar även med frivilligorganisationer och myndigheter och anordnar samverkansträffar och studiebesök.

Genom boendet samordnas kontakten med det professionella nätverket kring ungdomen såsom socialtjänst, särskilt förordnad förmyndare (god man), skola och sjukvård. Ungdomarna får hjälp med sin skolgång genom stöd vid läxläsning.

Vill du veta mer om flyktingmottagande i Kungsör klicka på länken här under

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 maj 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: