Ensamkommande flyktingbarn

Målet med insatserna för de asylsökande flyktningbarnen under tiden då migrationsverket utreder deras ansökan är att skapa en trygg och meningsfull tillvaro. Vi skapar trygghet som i sin tur ger ungdomarna möjligheten att förbereda sig för migrationsverkets kommande beslut. Vi erbjuder ungdomarna en god start på deras fortsatta vistelse i Sverige eller en berikande erfarenhet för dem i sitt liv om de får avslag.

HVB Tallåsgården

HVB Tallåsgården erbjuder boende för ensamkommande pojkar och flickor som är mellan 14 till 17 år. Boendet erhåller 5 platser och öppnades sommaren 2016. Boendet ligger centralt beläget på Tallåsgården. På HVB Tallåsgården bor ungdomar som befinner sig i asylprocessen, ungdomar som har fått uppehållstillstånd samt ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan. Allt arbete som görs på HVB Tallåsgården syftar till att göra ungdomarna till självständiga och trygga självförsörjande samhällsmedborgare. Vi arbetat utifrån ett salutogent- och lösningsfokuserat förhållningssätt vilket bland annat innebär att se till det friska och fungerande i deras tillvaro.

Stödboende Tallåsgården

Stödboende Tallåsgården är ett stödboende som erbjuder boende för ensamkommande pojkar och flickor som bedömts klara av att bo självständigt med visst stöd. Boendet öppnades sommaren 2016 och finns beläget i centrala Kungsör. Ungdomarna skall ha fyllt 18 år om inte en lämplighetsbedömning är gjord som beskriver att ungdomen bedömts klara av att bo där i ett tidigare skede. Insatsen på detta boende handlar om att fortsätta att göra ungdomarna till självständiga och trygga självförsörjande samhällsmedborgare. Det finns 11 platser.

Vill du veta mer om flyktingmottagande i Kungsör klicka på länken här under

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: