Stöd och hjälp vi kan erbjuda

Vi kan erbjuda skräddarsytt program just för dig. Kommunen har också  flera pågående samarbeten med bland andra Kungsörs återvinning och secondhand och Kungsörs Hembygdsförening

Ung man monterar rör

Praktik

Du praktiserar inom kommunen, i våra egna verksamheter eller i det privata näringslivet. Du kan få en arbetspraktik vars syfte är kunskap om ett visst yrke och dess olika arbetsmoment eller färdighetsträning där du tränar upp din arbetsförmåga. Tillsammans med en konsulent gör du en individuell planering för att se dina kort- och långsiktiga mål.

Kan du som arbetsgivare erbjuda praktikplats? Inom Arbetsmarknad och försörjning finns flera arbetssökanden med olika kompetenser och erfarenheter och alla står till arbetsmarknadens förfogande. Många av dem är matchningsbara direkt mot jobb medan andra behöver möjligheten att visa upp sig under en praktikperiod.

Praktik genomförs med flera olika syften:

  • som förberedelse inför eventuell anställning.
  • att skaffa nya referenser.
  • att prova på ett yrke före eventuell utbildning.
  • förbättra kunskaperna inom ett yrke
  • förbättra språkkunskaperna inom ett visst yrke

Utredning

Första steget är att vi tillsammans med dig kartlägger dina erfarenheter, kompetenser och intressen. I nästa moment ska du upprätta en handlingsplan. Planen är ett verktyg eller ett hjälpmedel för den egna planeringen.

Arbetet med handlingsplanen startar omedelbart när du börjar hos oss och målen i handlingsplanen följs upp kontinuerligt.

Arbetsprövning

Utförs för att pröva din arbets- och funktionsförmåga genom att prova vilka moment klarar du av och vilka begränsningar finns. Arbetsprövningen genomförs i våra praktiska verksamheter och i dialog med Arbetsförmedlingen och vid behov, Försäkringskassan.

Prövningen ställer krav på att du passar tider, har hög närvaro, är drogfri, deltar i gemenskapen och tar ansvar.

Arbetsträning

Syftar till att anpassa dig till en återgång på arbetsmarknaden. Här kan du i våra praktiska verksamheter prova på olika arbetsuppgifter likartade på den öppna arbetsmarknaden, dock i anpassad form. Träningen ställer krav på att du passar tider, har hög närvaro, är drogfri, deltar i gemenskapen och tar ansvar.

Offentligt skyddat arbete (OSA)

Ett rehabiliteringsprogram som riktar sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid på Arbetsförmedlingen och har ett dokumenterat socialmedicinskt funktionshinder. Kommunen erbjuder platser med anställning, efter anvisning från Arbetsförmedlingen, i högst 24 månader.

Anställningsstöd

Vårt kontaktnät och kunskaper om vilka olika anställningsstöd som via Arbetsförmedlingen finns att tillgå, vilket förenklar rekryteringsprocessen för dig. Våra konsulenter finns också med under praktik och följande insatser som ett stöd till både arbetssökande och företag. Tag hjälp av oss och utnyttja de resurser vi har för att hitta en lösning som passar alla parter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 maj 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: