Söka fondmedel

Rambergsfonden är en socialfond i Kungsörs kommun som syftar till att ekonomiskt möjliggöra vissa aktiviteter riktade mot barn och unga i särskilt utsatt situation.

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Rambergsfonden riktar sig mot barn och ungdomar

I Rambergsfonden kan man som ortsbo ansöka om ekonomiska medel utifrån behov enligt definitionen nedan:

"Medel ska utdelas till barn och ungdom som behöver särskild omvårdnad på grund av hälso- eller sociala skäl för exempelvis vistelse på läger, koloni eller liknande eller en resa för stipendiaten".

Du ansöker om fondmedel på ansökningsblanketten nedan och lämnar den till Ekonomiskt bistånd i Individ och familjeomsorgens reception eller receptionen i kommunhuset, alternativt skickar den enligt uppgifterna nedan.

Därefter görs en bedömning huruvida man har rätt eller inte till medel ur Rambergsfonden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här