Servicedeklaration för Arbetsmarknad och försörjning - arbetsmarknad

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Inom Arbetsmarknad och försörjning arbetar vi aktivt i
samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommunens egna verksamheter, lokala föreningar och privata
företag för att motverka arbetslöshet. Vi tror på att samverkan
är grunden för att nå framgång i arbetet med att stödja
människor att nå egen försörjning och ett självständigt liv. I
vårt arbete utgår vi ifrån att, med rätt stöd, har alla människor
förmåga att fatta egna beslut som rör det egna livet.

Inom Arbetsmarknad samordnar vi kommunens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vägen till en egen försörjning
kan bestå av praktik eller en anpassad och tidsbegränsad
anställning. Vi arbetar samtidigt med motiverande samtal som
syftar till att stödja dig att genomföra förändringar i livet som
leder till att du närmar dig arbete eller studier.

Eftersom våra arbetsmarknadsåtgärder inte får konkurrera med
näringslivet och den ordinarie arbetsmarknaden utförs de flesta
insatserna inom kommunens egna förvaltningar och bolag
samt i ideella föreningar. Målet är att erbjuda meningsfulla
arbetsuppgifter som utvecklar din kompetens.

Om du är arbetssökande och behöver stöd för att komma
ut i arbete eller studier, prata med din handläggare på
Arbetsförmedlingen eller din socialsekreterare på ekonomiskt
bistånd.

VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

 • att du bemöts på ett respektfullt sätt av kunnig personal
 • att erbjudna insatser utgår från dina individuella förutsättningar och behov

 

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

 • att du medverkar till att upprätta en genomförandeplan som
  beskriver vad som ska göras
 • att du följer upprättad genomförandeplan och efter egen
  förmåga bidrar till att förändra din situation
 • att du följer de arbetsplatsregler och skyddsinstruktioner som
  gäller för arbetsplatsen om du är i praktik eller anställning

 

VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. I
vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till
andra myndigheter.

 

VAD TYCKER DU?

Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss.
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans
att förbättra verksamheten.

 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss

 • E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
 • Skicka ett brev med posten. Adressen är:
  Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
 • Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00,
  och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag
  klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30
 • Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen.
  De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade
 • Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
  www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: