Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du under 20 år och går inte i gymnasiet? Då har kommunen ett aktivitetsansvar för dig där kommunens vuxenutbildning (VIVA) delar ansvaret med Arbetsmarknad och försörjning kring upprättandet av en aktivitet. Syftet här är att Du som ungdom ska motiveras att i första hand påbörja eller återuppta studier alternativt i kombination med exempelvis en praktik.

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Vuxenutbildningens samordnare för KAA meddelar arbetskonsulent på Arbetsmarknad och försörjning som i sin tur ansvarar för att utforma individuella aktiviteter för ungdomar mellan 16-20 år som inte påbörjat eller har avbrutit sin gymnasieutbildning. Kommunen ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder till ungdomen som ska motiveras till att påbörja eller återuppta utbildning.

Aktivitetsansvaret omfattar Dig som;

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056