Insatser för dig som arbetssökande

I arbetsmarknadsverksamheten kan du som är arbetssökande få hjälp att komma närmare ett arbete genom att delta i förberedande och kompetenshöjande insatser. Vi förmedlar platser för praktik och arbetsträning inom kommunen, hos föreningar och i näringslivet och fungerar som en länk mellan dig som arbetssökande och arbetsgivare/föreningar i Kungsörs kommun.


Om du är arbetssökande och vill ha hjälp, prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, som då kontaktar oss.

Utredning

Första steget är att Du tillsammans med en arbetskonsulent kartlägger dina erfarenheter, kompetenser och intressen. Därefter upprättas en individuell planering för att se dina mål på både kort och lång sikt.

Arbetet med planen startar omedelbart när Du börjar hos oss och målen i följs upp löpande med stöd av arbetskonsulenten.

Praktik

En praktik kan ha olika syfte beroende på vad Du har för mål och behov – det kan till exempel handla om att prova på ett yrke Du är intresserad av, att lära känna en arbetsplats inför en anställning, att Du behöver träna upp din arbetsförmåga eller att träna på svenska om Du är ny i Sverige.

Man praktiserar inom kommunen, i våra egna verksamheter, hos en förening eller inom det privata näringslivet.

En praktik genomförs med flera olika syften:

  • som förberedelse inför eventuell anställning.
  • att skaffa nya referenser.
  • att prova på ett yrke före eventuell utbildning.
  • förbättra kunskaperna inom ett yrke
  • förbättra språkkunskaperna

Arbetsprövning eller arbetsträning

Utförs för att pröva din arbets- och funktionsförmåga genom att prova vilka moment klarar du av och vilka begränsningar som finns. Alternativt att successivt genom träning anpassa dig till en återgång på arbetsmarknaden.

Insatserna genomförs i våra praktiska verksamheter och i dialog med Arbetsförmedlingen och vid behov, Försäkringskassan och/eller Region Västmanland.

Prövningen ställer krav på att du passar tider, har hög närvaro, är drogfri, deltar i gemenskapen och tar ansvar.

Åtgärdsanställning

För dig som har rätt till en arbetsmarknadspolitisk anställning via Arbetsförmedlingen (ex. OSA, Lönebidrag, Trygghetsanställning eller Introduktionsjobb) finns det olika möjligheter inom kommunen.

En arbetsmarknadspolitisk anställning (åtgärd) är en tillfälliga anställning på ett särskilt kollektivavtal, där man under tiden får handledning och där arbetet kan anpassas efter vad du klarar av och behöver.

Syftet med dessa tidsbegränsade anställningar är att du ska få chansen att prova på eller kompetensutvecklas inom ett yrke, för att få mer erfarenhet och större möjligheter på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad och försörjning samordnar alla kommunens arbetsmarknadspolitiska anställningar och hos oss kan du få hjälp att hitta rätt arbetsplats för dig.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: