Så här söker du feriearbete

Inom kommunen kommer det i år och utifrån covid-19, att uteslutande erbjudas utomhusarbete inom KKTABs verksamhet. Denna verksamhet tillgodoser kommunens invånare sommartid med bland annat park- och trädgårdsarbete.

Skriv en kort text om dig själv, vilken erfarenhet du har och varför just du skulle passa för jobbet du söker. Din ansökan bör inte vara längre än en A4-sida.

Skicka din ansökan med e-post innan den 31 mars

Vi vill ha alla ansökningar via e-post och de obligatoriska uppgifter som behöver finnas med är:

  • namn, personnummer och adress
  • kontaktuppgifter till dig och din vårdnadshavare
  • vilken period du önskar jobba

Fyll i dina ansökningsuppgifter och skicka in dem tillsammans med ditt personliga brev som ett bifogat dokument i Word/PDF format i ett e-postmeddelande.

Skriv ”Feriearbete” i ämnesfältet och skicka sedan din ansökan till feriearbete@kungsor.se

Det går tyvärr inte att garantera att du får den period som du önskat även om vi försöker att matcha allas önskningar. Du kommer sedan under april månad få besked om vilken period just du tilldelats och denna plats går inte att ändra.

Under maj månad kommer du att kallas till ett informationsmöte som är obligatoriskt och där du kommer du att få mer information om arbetet, skriva anställningsavtal samt ges möjlighet att skriva Skatteverkets blankett om skattejämkning för ungdomar.

Om du inte har möjlighet att delta på mötestiden behöver man omående meddela det. Vid utebliven närvaro på mötet mister du tyvärr din plats.

Välkommen med din ansökan till feriearbete 2021 !


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här