Servicedeklaration för Arbetsmarknad och försörjning - ekonomiskt bistånd

KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Inom Arbetsmarknad och försörjning arbetar vi aktivt i
samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommunens egna verksamheter, lokala föreningar och privata
företag för att motverka arbetslöshet. Vi tror på att samverkan
är grunden för att nå framgång i arbetet med att stödja
människor att nå egen försörjning och ett självständigt liv. I
vårt arbete utgår vi ifrån att, med rätt stöd, har alla människor
förmåga att fatta egna beslut som rör det egna livet.

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd, är ett
behovsprövat bistånd. Rätt till bistånd kan du ha om du inte
själv kan försörja dig med egna inkomster. Du ska ha sökt
alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadsbidrag och du ska
ha undersökt alla andra möjligheter till försörjning innan du
ansöker om ekonomiskt bistånd.

Vår uppgift är att arbeta för att du ska få rätt stöd för att
nå egen försörjning. Det innebär att du kan få information,
rådgivning, och annat stöd som kan vara en hjälp på vägen för
att bli självförsörjande.


VAD DU KAN FÖRVÄNTA DIG AV OSS

 • att du bemöts på ett respektfullt sätt av kunnig personal
 • att vi har ett enkelt språk i våra samtal, utredningar,
  handlingar och anteckningar som handlar om dig
 • att du alltid erbjuds information om hur en utredning går
  till, varför den görs och när den ska vara klar
 • att vi hanterar din ansökan på ett rättssäkert sätt i enlighet
  med Offentlighets- och sekretesslagen
 • att du når oss på utsatt telefontid
 • att du erbjuds en tid för ett första besök inom två veckor
 • att du får ett beslut inom tio arbetsdagar efter att vi har fått
  in din kompletta ansökan
 • att om du är missnöjd med ditt beslut får det förklarat på ett
  förståeligt sätt och vid behov även hjälp att överklaga
 • att du vid behov kommer att anvisas någon form av insats för
  att förbättra dina förutsättningar att nå egen försörjning

 

VAD VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG

 • att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att utreda din
  ansökan
 • att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och att du
  anmäler eventuella förändringar
 • att du kommer på inbokad besökstid eller i god tid anmäler
  eventuellt förhinder
 • att du aktivt medverkar till att bli självförsörjande

 

VISSTE DU ATT?

Vi som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och vi får
inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga.
I vissa fall är socialtjänsten skyldig att lämna ut information till
andra myndigheter.

 

VAD TYCKER DU?

Har du synpunkter på vår verksamhet, så berätta det för oss.
Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans
att förbättra verksamheten.

 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss

 • E-posta till socialforvaltningen@kungsor.se
 • Skicka ett brev med posten. Adressen är:
  Kungsörs kommun, Socialförvaltningen, 736 85 Kungsör
 • Ringa kommunens växel, tfn 0227-60 00 00,
  och framför ditt ärende. Växeln är öppen måndag-fredag
  klockan 07.30-12.00 och 13.00–16.30
 • Personligen lämna dina synpunkter direkt till personalen.
  De ser till att synpunkterna registreras och blir hanterade
 • Webbadress till socialförvaltningens synpunktshantering:
  www.kungsor.se/synpunkt-socialforvaltningen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: