Inför ditt första besök

Inför det första besöket hos oss på ekonomiskt bistånd kan man förbereda sig genom att ta med handlingar vi behöver för att utreda din ansökan och på så sätt korta ned handläggningstiden.

Till ditt första besök hos oss på ekonomiskt bistånd behöver du ta med följande handlingar:

  • legitimation
  • beslut om bostadsbidrag från Försäkringskassan
  • hyreskontrakt eller motsvarande i original
  • självdeklaration och ekonomisk översikt/årsbesked från din bank
  • kontoöversikt från bank där samtliga konton i banken framgår
  • utdrag från alla dina bankkonton som täcker 3 månader bakåt, fram till tiden för din ansökan
  • handlingar angående tillgångar som fastighet, bil, hus, husvagn, båt, motorcykel
  • kvitto och faktura på betald hyra, barnomsorgsavgift, el och fackavgift för tre månader bakåt
  • om du arbetssökande: aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen samt uppgifter om sökta jobb
  • om du är sjukskriven, ta med ditt läkarintyg

Arbetslinjen

I Kungsör tillämpas ”arbetslinjen” som innebär att en person som är berättigad ekonomiskt bistånd vid varje ansökningstillfälle utifrån sin egen förmåga och förutsättning aktivt förutsätts arbeta för att snabbast möjligt nå egen försörjning.

Det innebär att det ekonomiska biståndet kan villkoras för eget aktivt arbete mot egen försörjning, som fastställs i en handlingsplan som upprättas i samförstånd mellan personen och handläggaren.

Har du inte en aktiv planering vid Arbetsförmedlingen och inte heller några hinder till att stå till arbetsmarknadens förfogande hänvisas du till arbetsmarknadsverksamheten för kompetenshöjande verksamhet.

Om du inte följer din individuella planering riskerar du att få avdrag på försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås helt.

Ansökan

Nedan finner du ansökningsblankett för ifyllande av inkomster och utgifter innan tidsbokat besök hos socialsekreterare. Du finner även kort och lättläst information om ekonomiskt bistånd.

Du är välkommen att besöka oss på Thor Modéens gata 12, här finner du karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här