För dig som student

Försörjningsstöd utgår i regel inte till studerande eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande samt att man ska bekosta sina studier genom exempelvis studiemedel, det vill säga både bidrags- och lånedelen.

Som studerande efter gymnasieskolan eller när du fyllt 20 år förväntas du klara din försörjning genom studiemedel från CSN under terminerna. Om du som studerande mot förmodan inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom exempelvis sommarjobb, kan du kontakta en socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

Det som då gäller är följande:

  • Börja sök jobb i god tid (februari) inför studieuppehållet. Du ska söka alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Du ska även söka arbeten under tiden du får försörjningsstöd.
  • Skriv in dig/anmäl dig hos Arbetsförmedlingen den första dagen av studieuppehållet.
  • Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.
  • Du kan bara få försörjningsstöd om du saknar medel till din försörjning och inte har besparingar, fonder, aktier eller andra realiserbara tillgångar som kan användas först.
  • Skriv ner de arbeten du söker så att det kan redovisas.

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under studieuppehållet kan du komma att anvisas en praktikplats/sysselsättning inom kommunal verksamhet.

Se mer information under "Vanliga frågor och svar" och "Inför ditt första besök"

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här