Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din närhet. Det kan vara en anhörig, make, maka, sambo, förälder, barn eller vän.

Vi kan erbjuda:

  • Råd och stöd
  • Fri avlösning för din närstående max 8 timmar per månad. Anmälan om detta ska ske en vecka innan till anhörigsamordnaren.
  • Förmedling av kontakter
  • Hembesök
  • Enskilda samtal
  • Anhöriggrupper
  • Anhörigcirklar utifrån önskemål

Guldträffen

Guldträffarna är en sammanslagning mellan de tidigare träffarna Guldkanten och Torsdagsträffen, där alla är lika välkomna,
Du som stödjer och hjälper någon i din närhet är välkomna på våra Guldträffar.
Även din närstående är välkommen till en trevlig gemenskap med information, underhållning och kaffe.

Mer information

Har du frågor och funderingar om Guldträffen eller om anhörigstöd i allmänhet är du välkommen att kontakta kommunens samordnare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här