Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din närhet. Det kan vara en anhörig, make, maka, sambo, förälder, barn eller vän.

Vi kan erbjuda:

  • Råd och stöd
  • Fri avlösning för din närstående max 8 timmar per månad. Anmälan om detta ska ske en vecka innan till anhörigsamordnaren.
  • Förmedling av kontakter
  • Hembesök
  • Enskilda samtal
  • Anhöriggrupper
  • Anhörigcirklar utifrån önskemål

Guldkanten

Du som stödjer och hjälper någon i din närhet har möjlighet att komma på våra Guldkantsträffar. Även din närstående är välkommen. Guldkantsträffarna är en trevlig gemenskap med information, underhållning, mat och kaffe.

Annons om träffarna publiceras i Magazin24 och på Kungsörs kommuns webbplats.

Mer information

Har du frågor och funderingar om Guldkanten eller om anhörigstöd i allmänhet är du välkommen att kontakta kommunens samordnare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 maj 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: