Uppsökande verksamhet

För att skapa trygghet för äldre personer, framförallt till de som fyllt 80 år erbjuder vi hembesök för att informera om de insatser Socialförvaltningen kan erbjuda dig

Äldre och yngre dam promenerar

Syftet med besöket är att du tryggt kan bo kvar i ditt eget boende så länge som möjligt. Jag som kommer på besök till dig har tystnadsplikt så samtalet sker i förtroende mellan oss,  även vara dig behjälplig med hur du ska gå vidare för att få rätt hjälp och stöd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: