Aktiviteter, stöd och frivilligservice för äldre

Kungsörs kommun erbjuder olika former av stöd, där alla är välkomna, exempelvis anhörigstöd, aktiviteter för pensionärer och organiserad frivilligverksamhet via Gemenskap i Kungsör.

Gemenskap i Kungsör

Gemenskap i Kungsör är ett samarbete mellan Kungsörs kommun och pensionärsföreningarna. Det inleddes i slutet av 2007 och syftar till att bevara och utveckla seniorers hälsa, livskvalitet och trygghet. Vi ordnar aktiviteter för och tillsammans med dig som är pensionär i Kungsörs kommun.

Frivilligservice hjälper de äldre i Kungsör

Frivilligservice är ideellt arbetande pensionärer som hjälper äldre med allt ifrån att handla, gå till frisören, åka till läkaren eller som sällskap på promenad eller i hemmet.

Är du pensionär och vill hjälpa andra äldre?
Välkommen till Frivilligservice, det är bra gemenskap och du väljer själv vilka och hur många uppdrag du vill göra. Kontakta samordnare Birgitta Rosander, 0227-600 345, så får du veta mer.

Mötesplats Tallåsgården

På Mötesplats Tallåsgården är du som pensionär välkommen att delta i olika fysiska som sociala aktiviteter eller bara komma och ta en kopp kaffe, småprata och vara i en härlig gemenskap. Att besöka Tallåsgården är gratis och vi erbjuder fika för självkostnadspris. Mötesplats Tallåsgården finns på Tornvägen 7 i Kungsör. Har du funderingar, så är du välkommen att kontakta samordnare.

Äldre dam på promenad

Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din närhet. Det kan vara en anhörig, make, maka, sambo, förälder, barn eller vän. Vid frågor välkommen att kontakta samordnare.

Vi kan erbjuda:

  • Råd och stöd
  • Fri avlösning för din närstående max 8 timmar per månad. Anmälan om detta ska ske en vecka innan till anhörigsamordnaren.
  • Förmedling av kontakter
  • Hembesök
  • Enskilda samtal
  • Anhöriggrupper
  • Anhörigcirklar utifrån önskemål

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här