Publicerad

Belysning på elljusspåret i Valskog

Nu åtgärdas bristfällig belysning på elljusspåret i Valskog. Arbete pågår med att sätta upp nya elstolpar och belysningen kommer inom kort åter fungera som den ska.

De nya stolparna ersätter de stolpar som tidigare i år välte på grund av tung snömängd.

Elljusspåret i Valskog med en elljusstolpe i mitten på bilden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: