Publicerad

Pilgrimsvandra till källan

Lördagen den 24 juli finns möjlighet att följa med på en kort pilgrimsvandring till S:t Olofskällan i Valskog.

S:t Olovskälla Valskog

S:t Olovskällan i Valskog

Pilgrimsleden genom Valskog

Under medeltiden fram till Gustav Vasas reformation var pilgrimsvandringar vanliga i Sverige. En av dessa pilgrimsleder passerade Valskog och S:t Olofs Källa.

S:t Olofs källa i Valskog

St Olofs källa ligger nordväst om Björskogsskolan lättillgänglig från elljusspåret och Himmetavägen. I anslutning till källan finns en liten ruin efter ett kapell med anor från början av 1000-talet. Källan har varit större men sattes delvis igen av rädsla att barn skulle ramla i källan när Valskog expanderade under 1960- och 70-talet. Området och källan har tidigare nyttjats mycket av Björskogsskolan och årskurs 6 hade under en tid riddardubbning vid källan.

Området runt källan

Området har under senaste åren växt igen och källan fallit lite i glömska.

Nu har en grupp intresserade Valskogsbor, både inom och utanför föreningen Valskogbygden, tillsammans med Kultur och fritid och kommunekologen i Kungsör börjat ett arbete med att återuppväcka intresset kring källan. I fjol sattes det upp skyltar till källan och den försågs med S:t Olofsmärket. Den lades också in på Naturkartan och berättelsen om den i Storyspot. Nu har området röjts på sly och en enklare träbänk satts upp vid källan där man kan vila sig.

Området, som gruppen tror är det äldsta i Valskog, ska kartläggas och så småningom kommer en informationstavla att sättas upp. Tillgängliggörandet sker i flera olika steg. Källan och kapellruinen räknas som fornminnen och ingen åverkan får göras på dem.

Mer information om St Olof och källan finns på: https://valskogbygden.se/startsida/valskogs-historia/#Vikingen

Följ med på en vandring till källan

När: Lördagen den 24 juli
Tid: Klockan 10:00 - 13:00
Plats: Samling vid Björskogs kyrka i Valskog

Det är Kungsörs församling som ordnar en pilgrimsvandring från Björskogs kyrka till Sankt Olofs källa, samling kl 10.00 vid kyrkan.
Väl framme hålls en andakt tillsammans. Kom ihåg att ta med eget fika och vatten i ryggsäcken.

Välkommen att vandra med!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: