Publicerad 04 juni kl.12.56

Åtgärdspaket för att stödja föreningslivet i Kungsör

Kultur- och fritidsenheten har tagit fram ett åtgärdspaket för föreningslivet i Kungsör, som kommunstyrelsen beslutat att godkänna. Syftet är att ge de föreningar som drabbas ekonomiskt av pågående pandemi förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet och evenemang. Åtgärdspaketet innehåller flera delar, bland annat är det nu möjligt att söka ekonomiskt stöd för perioden mars-augusti 2020.

I åtgärdspaketet för föreningslivet finns möjlighet för föreningar i Kungsör att ansöka om ekonomiskt stöd under pågående pandemi. För att ta del av stödet måste kriterierna i åtgärdspaketet uppfyllas (se nedan). Bidrag kommer att betalas ut så snart som möjligt. Kommunen åtar sig också att i dialog med föreningarna se över betalningstider för lokalhyror gällande kommunägda lokaler.

För idrottsföreningar som kan påvisa inkomstbortfall på grund av pandemin kan kommunen avstå från att debitera plan- och hallhyror för match- och träningstider på idrottsanläggningar som är kommunägda, från mars år 2020 och under pågående pandemi. Kommunen garanterar också minst 2019 års nivåer för det kommunala lokala aktivitetsstödet.

Kommunen följer restriktioner och rekommendationer från regering, myndigheter, idrottsförbund och kulturrådet.

Ansök om ekonomiskt stöd till förening

De föreningar i Kungsör som drabbas ekonomiskt av pågående pandemi har nu möjlighet att ansöka om stöd. Stödet avser ekonomiskt bortfall för föreningen under perioden mars-augusti 2020. Observera att föreningen inte kan söka stöd för uteblivna intäkter från sponsorer.

Kriterier som ska uppfyllas för att föreningen ska kunna söka stöd:

Föreningen ska...

  • kunna påvisa ett ekonomiskt bortfall jämfört med föregående år. Till exempel inställda och uteblivna evenemang på grund av corona (intäkter och kostnader).
  • tydliggöra vad som gjorts för att begränsa eller mildra ekonomiskt bortfall.
  • redovisa vilka andra bidrag som eventuellt sökts för att ersätta ekonomisk bortfall.
  • redogöra för vilka kostnader man slipper genom inställda evenemang, resor etc.

Vid frågor, kontakta Kultur- och fritidsenheten.


Fyll i vilken förening ansökan gäller.
Kontaktuppgifter
Fyll i kontaktuppgifter för eventuella kompletterande uppgifter samt för återkoppling.
Kontaktuppgifter

Föreningen ska kunna påvisa ett ekonomiskt bortfall, till exempel intäkter och kostnader för inställda och uteblivna evenemang, jämfört med föregående år. (Här bifogar du en fil som visar på intäkter 2019 vars motsvarighet fallit bort 2020 på grund av corona.) Observera att föreningen inte kan söka stöd för uteblivna intäkter från sponsorer.

Tydliggör vad föreningen vidtagit för åtgärder för att begränsa eller mildra ekonomiskt bortfall.

Redovisa vilka andra bidrag föreningen har sökt för att ersätta ekonomiskt bortfall.

Redogör för kostnader som föreningen slipper genom inställda evenemang/resor etc.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 juni 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: