Publicerad

Offentlig konst till Drottningtorget

I september 2019 kommer en ny utsmyckning på plats på nya Drottningtorget. Den lokala konstnären Jonas Eriksson har fått uppdraget att skapa konstverket.

Konstnär Jonas Eriksson med modellskulptur

En solig dag möter vi Jonas Eriksson, dagen till ära har han tagit med en liten modell av den skulptur som framöver kommer att pryda vårt torg. Till hösten kommer nämligen en stor näckrosskulptur att fånga blicken på Drottningtorget.

Näckrosskulpturen kommer att bli hela 3,8 m hög med slingrande stjälkar och 5 stora näckrosblad. Under näckrosbladen blir det plats att sitta och de stora bladen kommer ge torget vackra skuggmönster under soliga dagar.

Naturen ur annat perspektiv

Idén till konstverket har funnits med Jonas Eriksson ända sedan han gick på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Nu tycker han det är spännande att se näckrosskulpturen förverkligas och berättar:

- Tanken med näckrosskulpturen är att den ska symbolisera naturens storslagenhet och få människan att både känna sig lite liten och samtidigt se det vackra i naturen ifrån ett annat perspektiv än man är van vid. Lite som att befinna sig under vattenytan och blicka uppåt. Jag tror också att konstverket kan göra sig bra på lite avstånd, till exempel uppifrån kyrkan där man får ett till perspektiv på det. Naturtemat inspirerar även till att tänka i banor kring balans i naturen, klimatförändringar och hur vi hanterar vår miljö.

Jonas Eriksson är bosatt i Torpa och således en av Kungsörs skickliga lokala konstnärer. Det här är hans första offentliga utsmyckning, men många har kommit i kontakt med hans konst via utställningar både i närområdet och på andra håll i Sverige och utomlands. Jonas Eriksson är främst förknippad med måleri och teckning men han har också formgivit en hel del mindre skulpturer. Hans målningar finns till exempel representerade i Stockholms konstråd, Eskilstuna kommun och Köpings kommun.

En inbjudande mötesplats

Modell av näckrosskulpturen i litet format.

Den nya skulpturen kommer att harmonisera väl med torget och erbjuder en inbjudande sittyta som både väcker nyfikenhet, inbjuder till samtal och sprider en positiv känsla för platsen i centrala Kungsör. Det var också kriterierna för utsmyckning när Kungsörs kommun gick ut med inbjudan till anbud. Fem konstnärer fick frågan, både lokala och ej lokala, både kvinnor och män. Styrgruppen för Ortsutveckling tog sedan beslut om konstverk, efter förslag från kultursamordnaren. Kostnaderna för konstverket finansieras med medel ur Konstfonden, Johan Olssons fond och Hörlins fond.

Lina Ekdahl, kultursamordnare i Kungsörs kommun, berättar:
- Att tillgängliggöra konst för allmänheten är en demokratisk aspekt, det offentliga rummet tillhör oss alla. Konsten påverkar oss människor och kan väcka samtalsämnen och bidra till samtal om vårt gemensamma samhälle. Konst kan också väcka fantasi, skapa trygghet och en vilja att ta hand om vårt samhälle samtidigt som det ofta bidrar till en positiv känsla och stolthet för platsen.

Kungsörs nya centrum invigdes i oktober 2018. På Drottningtorget finns sedan dess träd, bänkar och belysning, en cykelparkering, cykelpump och en mindre utsmyckning i form av Jönssons Katt (Anders Jönsson 1915). Genom att göra centrum mer trivsamt och attraktivt så skapas bättre förutsättningar för att utveckla handel och näringsliv. Den nya näckrosskulpturen som till hösten också får plats på torget kommer att utföras i stål och lackeras svart. Fundamentet gjuts i betong, i en mjuk organisk form som anpassas till platsen. I september är det dags för invigning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: