Publicerad

Enkät om kulturvanor

Nu gör vi en undersökning om kulturvanor i Kungsör för att få större kunskap om hur behov och önskemål ser ut.
Du som bor i Kungsörs kommun är välkommen att svara på den. Du kan svara på undersökningen en gång, den är öppen till den 10 juli 2019.

Venetian mask decorated with gold leaf and embedded with fowl feathers.

Vi vill veta mer

Kungsörs kommun erbjuder tillsammans med föreningar, studieförbund och andra kulturaktörer olika aktiviteter och evenemang inom kulturområdet. Med anledning av ett medborgarförslag om en mötesplats för kulturintresserade människor genomför vi nu en undersökning för att få större kunskap om hur behovet ser ut hos Kungsörs invånare.

Svara på undersökningen här

Här är en länk till enkäten

Fler möjligheter att svara

Du kan också svara på enkäten i papperform, som finns på Kungsörs bibliotek.

Hur vi använder svaren

Från svaren inhämtar vi information om hur kulturvanor i Kungsör ser ut och vilka kulturbehov som finns och efterfrågas. En sammanställning presenteras i en nyhet på Kungsörs kommuns webbplats i slutet av sommaren.


Stort tack för din tid och ditt engagemang !

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: