Publicerad

Ny teknik för att låna på biblioteket

Kungsörs bibliotek har gått över till RFID-teknik för in- och utlån av böcker och andra medier. Det innebär att alla böcker har märkts med ett chip. Lån och återlämning ska i första hand ske i självbetjäningsautomaten.

Vad är RFID-teknik?

RFID betyder Radio Frequency Identification. RFID-tekniken innebär att man använder sig av radiovågor för att identifiera böcker och andra medier, i stället för streckkoder. Det är en enkel teknik som gör det snabbare och enklare att låna böcker.

Varför införs RFID?

Fördelarna med den nya tekniken är flera. Bokhanteringen blir smidigare när man, istället för att hantera en bok i taget, kan låna eller återlämna en hel hög på en gång. För personalen frigör det tid och innebär ergonomiska fördelar. Utvecklingen kommer inte att innebära att det blir färre anställda på biblioteket.

Vad behövs för att jag ska kunna använda automaten?

För att kunna låna i automaten måste du vara registrerad som låntagare och ha en PIN-kod. PIN-koden består av fyra siffror som du själv väljer. Bibliotekets personal hjälper dig att registrera PIN-kod mot uppvisande av legitimation. När du är registrerad som låntagare och har valt en PIN-kod, kan du låna i självbetjäningsautomaten med bibliotekskortet och PIN-koden. Har du glömt bibliotekskortet kan du knappa in ditt personnummer och din PIN-kod.

Välkommen in så visar vi hur det går till!

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: