Publicerad

Orange Week - En vecka fri från våld

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Mellan den 20 och 26 november pågår därför kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Begreppet mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

”En vecka fri från våld” är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt.

Under veckan anordnar olika aktörer i länet flertalet aktiviteter för att uppmärksamma och öka kunskap om mäns våld mot kvinnor. Här ser du vilka aktiviteter som genomförs.

Orange Day - 25 november

Under Orange Week infaller den 25 november, Internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Så uppmärksammas veckan i Kungsör

  • Orangea flaggor hissas utanför kommunhuset
  • Kommunens medarbetare uppmanas klä sig i något orange
  • Information inom ämnet läggs ut på sociala medier
  • 21 november: Digital föreläsning med Suicide Zero -Våga fråga
  • 21 november: Socialförvaltning och polisen besöker Kung Karls skola på förmiddagen och fritidsgården i Valskog på kvällen.
  • 22 november: Kungsörs socialtjänst och polisen besöker Ullvigymnasiet i Köping
  • 24 november: Socialförvaltning och polisen besöker fritidsgården i Kungsör
  • 24 november: Kungsörs socialtjänst deltar på Kvinnojouren KAKs ljusmanifestation i Köping

Behöver du hjälp?

Är du utsatt för våld och hot, eller är du den som använder våld och hot?
Be om hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan. Socialtjänstens mottagningsfunktion: 0227–600 456,
e-post: ifo@kungsor.se

På sidan Våld i nära relation hittar du information på olika språk om vilket stöd och vilken hjälp som finns.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: