Publicerad

Orange Week - en vecka fri från våld

Alla veckor borde självklart vara fria från våld, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Mellan den 21 och 27 november pågår därför kampanjen “En vecka fri från våld” som handlar om mäns våld mot kvinnor. Begreppet mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

”En vecka fri från våld” är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan anordnar olika aktörer i länet flertalet aktiviteter för att uppmärksamma och öka kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Orange Day - 25 november

Under Orange Week infaller den 25 november, Internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Hur uppmärksammas veckan i Kungsör?

  • Orangea flaggor hissas utanför kommunhuset
  • Kommunens medarbetare uppmanas klä sig i något orange för att uppmärksamma veckan.
  • Biblioteket uppmärksammar veckan genom en fotoutställning som Kvinnojouren KAK står bakom. Det är i samarbete med Kulturskolan där elever har illustrerat hur våld kan ta sig uttryck i olika former, samt skriven information om detta.
  • 22 november: Trygghetsvandring i Valskog
  • 25 november: Orange Day: ljusmanifestation i form av marschaller, infarterna till Valskog och vid Sofiaparken

Behöver du hjälp?

Är du utsatt för våld och hot, eller är du den som använder våld och hot? Be om hjälp om du är orolig för någon, om du själv är utsatt eller om du utsätter någon annan. Socialtjänstens mottagningsfunktion: 0227–600 456, e-post: ifo@kungsor.se 

På webbsidan Våld i nära relation hittar du information på olika språk om vilket stöd och vilken hjälp som finns.

Välkommen att delta i olika aktiviteter i länet

Under vecka 47 anordnas flertalet aktiviteter som du har möjlighet att delta i, se Länsstyrelsens webbplats för program. Veckan riktar sig både till yrkesverksamma och allmänheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här