Publicerad

Skolan och socialtjänsten fortsätter samverka till förmån för våra barn och unga i kommunen

Nyligen samlades återigen medarbetare från skolan och socialtjänsten i en workshop på temat ”Tidiga och samordnade insatser för barn och unga - TSI”.

Det blev en eftermiddag där fokus låg på hur skolan och socialtjänsten blir ännu bättre i samverkan till förmån för våra barn och unga i kommunen.

Christer Zegarra Eriksson, områdeschef för Individ- och familjeomsorgen säger:
– Vårt fortsatta samarbete är oerhört viktigt i vardagens många gånger svåra situationer. Genom att tillsammans träna på fiktiva och komplexa fall bidrar vi till en bättre resursanvändning och som leder till bättre insatser för våra barn, unga och deras anhöriga. Sedan förra årets workshop har vi sett att samverkan på flera sätt förbättrats och jag är helt övertygad om att det kommit till nytta för både våra invånare och vår personal. Regionens verksamhet är en annan part som är minst lika viktig och som vi hoppas på att få med oss framöver.


Deltagarna var nöjda med workshopen
– Jag har fått massa positiv feedback från mina medarbetare som var med. Det var en intensiv och bra eftermiddag med en nyfikenhet och vilja att hitta sätt att samarbeta, säger Linda Körner, rektor på Hagaskolan.

– Medarbetarna hade bra och givande diskussioner menade Camilla Eriksson, kvalitetsutvecklare på Barn- och utbildningsförvaltningen

Tringa Haradinaj och Josef Zsidò, enhetschefer på individ- och familjeomsorgen:

– Flera socialsekreterare och behandlare hos oss uttryckte efteråt att de var mycket nöjda med TSI-dagen. De tycker att det var värdefullt att ge vårt och samtidigt få höra skolans perspektiv. Det blev bra diskussioner utifrån komplexa situationer och de fick problematisera och komma med förslag till lösningar tillsammans och för barnens bästa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här