Publicerad

Nu sprids covid-19 alltmer i Europa, Sverige och Västmanland

Folkhälsomyndigheten förutspår en tydlig topp av covid-19 runt början till mitten av augusti. Möjligen även en ytterligare topp i slutet av september efter att kontakterna ökar igen efter sommaren.

Så minskar vi smittspridningen

För att minska risken att smittan kommer in i de miljöer där våra äldsta och sköraste vistas tar vi nu till åtgärder.

Rekommenderar munskydd till besökare

Vi rekommenderar att du som besökare ska använda munskydd när du besöker en anhörig på ett boende.

Vid entréer till våra boenden finns tillgång till munskydd och handsprit för besökare.

Vi vill också påminna om det mest grundläggande – basala hygienrutiner!

Personal använder munskydd

Vid all vistelse på arbetsplatser under tider med utbredd samhällsspridning av covid-19 rekommenderas all personal oavsett vaccinationsstatus att bära munskydd hela arbetspassen, även i korridorer, vid ronder och raster, utom vid intag av mat eller dryck.

Vi försöker också dela på personalen på fika- och lunchraster så att det inte blir trängsel.

Allt ovanstående gäller inom:

  • Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor (SÄBO)
  • Hemtjänst
  • Hemsjukvård
  • Korttidsboende
  • Dagverksamhet för äldre
  • Boenden inom Socialpsykiatri och LSS

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här